Energija magnetnog polja kalema; Neke primene elektromagnetne indukcije (Elektromagnetna indukcija)

Apstrakt

Transformacija električne energije u energiju magnetnog polja kalema i obrnuto. Kako se ubrzavaju elektroni zahvaljujući elektromagnetnoj indukciji? Šta su vrtložne ili Fukoove struje? Kada su štetne a kada korisne? Gde se još primenjuje elektromagnetna indukcija?