Komparacija prideva (Latinska sintaksa)

Apstrakt

Komparativ: građenje, upotreba uz ablativ, upotreba uz quam. Superlativ: građenje, relativna i apsolutna upotreba. Opisna komparacija. Pridevi sa nepravilnom komparacijom.