Komparacija prideva - vežbanje (Latinska sintaksa)

Apstrakt

Rečenice za vežbanje iz komparacije prideva.