Podaci firme

Naziv: SDS Info Sistem d.o.o.
Adresa/Mesto: 15 233 Metlić
Pib: 104448231
Matični broj: 20163020
Registarski broj: 120669/2006
Šifra delatnosti: 22150
Tekući račun: 330-4004805-94

Kontakt podaci

(066) 501-20-90

predavanja.rs@gmail.com

Radno vreme od ponedeljka do petka 9-17h.