Neki latinski predlozi i njihova upotreba - drugi deo (Latinska sintaksa)

Apstrakt

Objašnjava se upotreba i značenje predloga ab, de, ex kroz primere na rečenicama.