Imperfekat i futur I svih konjugacija i glagola esse (Latinska morfologija)

Apstrakt

Prezentska osnova i nastavci za imperfekat/futur I, uz promenu glagola esse.