Treća deklinacija - imenice konsonantskih osnova (Latinska morfologija)

Apstrakt

Prikaz pojedinih konsonantskih osnova imenica treće deklinacije i njihova promena.