Prisvojno - povratna zamenica suus (Latinska morfologija)

Apstrakt

Upotreba povratno-prisvojne zamenice suus na latinskom i sličnosti sa srpskim. Upotreba genitiva jednine (eius) i množine (eorum, earum) zamenice is, ea, id.