Prisvojne zamenice - vežbanje (Latinska morfologija)

Apstrakt

Prevođenje rečenica na času, sa latinskog na srpski i obrnuto.