Treća deklinacija - imenice vokalskih osnova srednjeg roda (Latinska morfologija)

Apstrakt

Imenice srednjeg roda na -al, -ar, -e u nominativu jednine i njihova promena.