Treća deklinacija - pridevi (Latinska morfologija)

Apstrakt

Grupisanje i promena prideva treće deklinacije.