Podešavanje operativnog sistema i dodavanje programa (Osnove grafičkog korisničkog interfejsa operativnog sistema)

Apstrakt

Instalacija programa. Izvršni programi i repozitori skladišta paketa. Izmena i brisanje programa. Baza registra programa (Registry). Podešavanje parametara operativnog sistema i instaliranih programa (Control Panel). Promena regionalnih podešavanja i dodavanje jezika.