Radna površina i prozori (Osnove grafičkog korisničkog interfejsa operativnog sistema)

Apstrakt

Ikone ili prečice. Traka poslova. Start meni. Pokretanje i pretraga programa. Promena aktivnog prozora. Elementi prozora. Datoteka (file) i fascikla (directory). Dodavanje, brisanje i izmena datoteka i fascikli. Organizovanje i sortiranje datoteka. Programi za manipulaciju nad datotekama (file managers). Manipulacija nad datotekama u komandnoj liniji.