Efektivne vrednosti struje i napona; Otpornik u kolu naizmenične struje (Naizmenična struja)

Apstrakt

Trenutne, maksimalne i efektivne vrednosti naizmenične struje. Termogeni otpornik u kolu naizmenične struje. Šta znači da je struja u fazi sa naponom? Omov zakon za deo kola naizmenične struje. Oslobođena toplota i snaga u kolu naizmenične struje.