Delovanje magnetnog polja na strujni provodnik - Amperova sila (Magnetizam)

Apstrakt

Određivanje intenziteta, pravca i smera Amperove sile. Pravilo desnog zavrtnja. Kada je Amperova sila jednaka nuli, a kada joj je najveći intenzitet? Kako se dobija intenzitet sila uzajamnog delovanja dva paralelna strujna provodnika pomoću Amperove sile? Rešavanje zadatka u kome na provodnik sa strujom deluju tri sile, od kojih je jedna Amperova.

Zadaci

1. U homogenom magnetno polju jačine H obešen je na dve tanke niti provodni štap poznate gustine preseka. Za koliki ugao u odnosu na vertikalu će se otkloniti niti ako se kroz štap propusti struja jačine I?