Deduktivno zaključivanje (Zaključivanje)

Apstrakt

Dedukcija je logički ispravno zaključivanje. Logički neispravna zaključivanja su indukcija i analoško zaključivanje (zaključivanje po sličnosti). Zaključivanje po analogiji, ili po sličnosti, često se čini kao dedukcija, međutim, analoško zaključivanje ne ide od opšteg ka posebnom, nego od posebnog ka posebnom. Postoje pozitivne i negativne analogije. Bitnost klasa koje se dovode u vezu prilikom analoškog zaključivanja. Verovatnoća greške u vezi sa tipičnim i netipičnim predstavnicima klasa. Deducere - izvoditi. Zaključak kod dedukcije se izvodi iz premisa kao nužan. Zaključivanje od opšteg ka posebnom (silogizam) jeste samo jedan tip deduktivnog zaključivanja. Podela na neposredna i posredna deduktivna zaključivanja.