Induktivno zaključivanje (Zaključivanje)

Apstrakt

Zaključak se uvek izvodi na osnovu nekih premisa. Zaključak predstavlja određeni stav. Zaključci mogu biti logički valjani, deduktivni (zaključak sledi iz premisa kao nužan), i oni koji nisu logički valjani, induktivni (zaključak sledi iz premisa, ne nužno nego verovatno). Induktivno zaključivanje je veoma često. Zašto se logika bavi onim zaključcima koji logički nisu valjani? Čak i nauka koristi induktivne zaključke. Logika izučava šta utiče na to da stepen verovatnoće induktivnog zaključivanja bude veći. Opšti tip indukcije. Potpuna i nepotpuna indukcija. Indukcija eliminacijom. Zaključivanje od posebnog ka opštem. Inducere znači navoditi. Indukcija kreće od premisa koje su istinite, a zaključak ne mora da bude dobar.