Oblici deduktivnog zaključivanja (Zaključivanje)

Apstrakt

- Hipotetičko-hipotetički vid zaključivanja.
- Hipotetičko-kategorički (modus ponendo ponens/modus tollendo tollens)
- Disjunktivno kategorički (modus ponendo tollens/modus tollendo ponens)
- Dilema, konstruktivna i destruktivna