Primeri - svođenje na prvu silogističku figuru (Zaključivanje)

Apstrakt

Subjekat, predikat i srednji pojam u silogističkim figurama. Prva silogistička figura najprirodnija. Čista i nečista konverzija.