Silogizam - vežbanje (Zaključivanje)

Apstrakt

Opšta pravila zaključivanja. Teoreme silogističkog zaključivanja