Vrste i odnosi među pojmovima (Pojam)

Apstrakt

Formalna logika se sastoji iz tri oblasti: učenje o pojmu, učenje o sudu i učenje o zaključku. Pojam ima tri dela obim, sadržaj i doseg. Vrste pojmova i odnosi između pojmova. Postoje individualni i klasni pojmovi. Postoje jasni (poznati su obim i sadržaj pojma) i nejasni pojmovi. Takođe, postoje pozitivni i negativni pojmovi. Zatim, pojmovi mogu biti razdeljeni (neka osobina pripada čitavoj klasi kojoj taj pojam pripada) i nerazdeljeni. Pojam može biti homologan i heterogen. Zatim postoje apstraktni (sadržaj je uzak) i konkretni pojmovi (sadržaj je širok). Razlika između pojma i termina. Odnosi između pojmova: odnos ekvivalencije, interferencija ili ukrštanje pojmova, kontrarnost ili suprotnost, koordiniranost među pojmovima, kontradiktorno koordinirani pojmovi, kontradiktorni pojmovi, disparantni pojmovi. Najviši pojmovi su kategorije, oni određuju sve ostale pojmove, a sami ne mogu biti određeni.