Pojam (Pojam)

Apstrakt

Logika može da se posmatra kroz tri oblasti: učenje o pojmu, učenje o sudu i učenje o zaključku. Učenje o pojmu je najmanja logička celina. Određenje termina pojam. Postoji više teorija o tome šta pojam može da bude. Pojam može da bude deo suda-cirkularno objašnjenje. Pojam može da bude slikovita predstava o onome o čemu mislimo. Ipak, manjkavost je u tome što postoje mnogi pojmovi kod kojih ne postoji slikovita predstava. Da li pojam predstavlja ime? Ime i pojam su ipak različiti. Pojam može da predstavlja i misao uopšte. Bitne osobine pojma. Pojam nastaje kroz iskustvo i dugi niz vremena. Pojam ima nekoliko logičkih delova: obim, sadržaj i doseg pojma. Obim pojma se odnosi na vezu onog što je nadređeno i onoga što je podređeno. Sadržaj pojma je ono što on sadrži i što ga bitno određuje. Doseg pojma nije isto što i obim pojma. Doseg se odnosi na sve pojedinačne članove klase koje označava taj pojam. Odnos između obima i sadržaja - obrnuta proporcionalnost. Pojam bića. Kod Aristotela postoje najviši pojmovi koje je on nazvao kategorije i ima ih deset.