Hemijska organizacija ćelije I: ugljeni hidrati i lipidi (Fiziologija životinja)

Apstrakt

Karakteristike ugljenih hidrata i lipida, struktura i funkcija. Podela ugljenih hidrata na monosaharide, oligosaharide i polisaharide. Fizičke i hemijske osobine masnih kiselina, triglicerida, voskova, fosfolipida i steroida. Struktura i funkcija holesterola.