Hemijska organizacije ćelije II: proteini (Fiziologija životinja)

Apstrakt

Struktura peptida, odnosno proteina, i njihovih osnovnih gradivnih jedinica - aminokiselina. Monomerni i oligomerni proteini. Nivoi organizacije u strukturi proteina: primarna, sekundarna, tercijarna i kvaternarna struktura. Funkcije proteina. Klasifikacija aminokiselina.