Beta oksidacija masnih kiselina (Fiziologija biljaka)

Apstrakt

Vrste lipida: masne kiseline, trigliceridi, voskovi i fosfolipidi. Struktura masnih kiselina. Zasićene i nezasićene masne kiseline. Struktura triglicerida. Ulja i masti. Struktura fosfolipida, hidrofobni i hidrofilni deo molekula. Sastav kutikule. Razgradnja triglicerida i uloga lipaze. Aktivacija masnih kiselina. β-oksidacija masti. Veza metabolizma lipida i Krebsovog ciklusa.