Tamna faza fotosinteze (Fiziologija biljaka)

Apstrakt

Veza svetle i tamne faze fotosinteze. Kalvinov ciklus. Karboksilacija, redukcija i regeneracija. Fizički i hemijski faktori koji utiču na intenzitet fotosinteze.