Transpiracija (Fiziologija biljaka)

Apstrakt

Odavanje vode u atmosferu. Veza transpiracije i kruženja vode u prirodi. Kutikularna, lenticelarna i transpiracija putem stoma. Struktura lista i stominog aparata. Otvaranje i zatvaranje stoma. Fizički i hemijski faktori transpiracije. Intenzitet, koeficijent i produktivnost transpiracije.