Usvajanje vode kod biljaka i korenov pritisak (Fiziologija biljaka)

Apstrakt

Balans između primanja i odavanja vode kod biljaka. Korenov sistem i korenske dlačice. Transport vode kroz ćelije korena: apoplast, simplast i transmembranski transport vode. Slojevi ćelija na poprečnom preseku korena, Kasparijeva traka. Osmotski, turgorov i pritisak ćelijskog zida. Sila usisavanja vode. Korenov pritisak. Eksudacija, plač vinove loze i gutacija.