Alkeni hemijska svojstva i primena (Ugljovodonici)

Apstrakt