Alkeni dobijanje i fizička svojstva (Ugljovodonici)

Zadaci

1. Strukturnim racionalnim formulama prikazati izomere molekulske formule C6H12(računajući i cis-trans)

2. Izračunati koliko grama odgovarajućeg alkena se dobija u reakciji dehidratacije 10g 1-propanola u prisustvu sumporne kiseline?

3. U kom od navedenih jedinjenja je moguća cis/trans izomerija:
a) 1-penten
b) 2-metilpropen
c) 1,2-dihloreten
d) 1-buten