Paketi, Predavanja.com

Bez pretplate

0,00 din
 • 160 predavanja iz srpskog jezika
 • 170 predavanja iz ostalih predmeta
 • 25 hemijskih eksperimenata
 • Dodatni materijali, Apstrakti, Prezentacije, Tekstovi zadataka, Vežbanja

Godišnja

399,00* din
 • 900 predavanja
 • 365 dana od datuma aktivacije
 • Plus nova predavanja objavljena u toku godine (trajanja pretplate)
 • Dodatni materijali, Apstrakti, Prezentacije, Tekstovi zadataka, Vežbanja
 • * Plaćanje se vrši jednokratno godinu dana unapred, ukupno: 4788,00din

Mesečna

990,00 din
 • 900 predavanja
 • 30 dana od datuma aktivacije
 • Plus nova predavanja objavljena u toku meseca (trajanja pretplate)
 • Dodatni materijali, Apstrakti, Prezentacije, Tekstovi zadataka, Vežbanja