Slika predavača

Biljana Vraneš (Profesor hemije) ...

Biljana Vraneš, profesor hemije, rođena u Kraljevu, završila Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu i diplomirala na katedri za hemiju, na smeru Diplomirani hemičar opšte hemije, zaposlena u gimnaziji "Patrijarh Pavle". U Hemijsko prehrambeno tehnološkoj školi na Banovom brdu je radila dugi niz godina, gde je imala mogućnost da hemiju dočara na najlepši mogući način kroz praktičan rad, oglede, demonstracije. Svi dostupni ogledi koji će vam verujemo olakšati rad, snimani su u laboratorijama Hemijsko prehrambeno tehnološke škole. U snimanju ogleda su učestvovali pomoćni nastavnici Ljiljana Jovanović i Marijana Ranđić deleći nesebično svoje višegodišnje iskustvo rada u laboratoriji.


Vrste supstance

Struktura atoma

Hemijske veze

Izračunavanje na osnovu hemijskih formula

Disperzni sistemi

Vrste neorganskih jedinjenja

Stehiometrijska izračunavanja

Hemijske reakcije

Kiseline, baze, soli

Oksidoredukcione reakcije

Oksidoredukcioni procesi

Elektrohemija

Periodni sistem elemenata

Vodonik

Elementi 1.grupe PSE.

Elementi 2.grupe PSE.

Kompleksna jedinjenja

Elementi 13.grupe PSE.

Elementi 14.grupe PSE.

Elementi 15.grupe PSE.

Elementi 16.grupe PSE.

Elementi 17.grupe PSE.

Elementi 18.grupe PSE.

Prelazni elementi

Lantanidi i aktinidi