Meša Selimović, Derviš i smrt - drugi deo (Lektira)

Apstrakt

Roman ima univerzalne teme i opšte poruke, zbog toga je roman uvek aktuelan. Društveno-politička dimenzija romana. Odnos društva prema pojedincu. Politički fenomen u kome se vladar poistvećuje sa državom. Položaj bosanskih Muslimana i njihova tragična istorijska pozicija data kroz Hasanove reči. Analiza likova. Hasan – odnos prema svetu i životu, voli ljude, za razliku od Ahmeda Nurudina živi u svetu sa obe noge na zemlji, ali pun plemenitosti, odnos prema porodici. Slika kroćenja konja kao simbolična slika Hasanovog karaktera. Ahmed Nurudin – simbolička sličnost tekije i lika Ahmeda Nurudina, teskobnost unutar i izvan glavnog junaka. Umetnički postupak poistovećivanja spoljašnjeg i unutrašnjeg. Ahmedov odnos prema veri - tri stupnja u duhovnom razvoju; Ahmed na drugom stupnju duhovnog razvoja, na stupnju odgovornosti. Odnos prema zatočenom bratu Harunu, odnos prema ocu, odnos prema Hasanu. Značenjska i simbolička težina Ishaka, kao podsvesnog dela Nurudinove ličnosti. Nurudin kao kadija. Pomirenje sa smrću i odnos prema životu koji se nastavlja. Pojavljivanje sina za koga nije znao da postoji.