Horhe Luis Borhes - poetika (Savremena književnost)

Apstrakt

Latino-američki pisac, ali i pisac bez otadžbine u smislu univerzalnosti svojih tema koje nadilaze nacionalnu književnost. Priče parabole. Postupak palimpsesta. Osnovni motivi Borhesove poetike: ogledalo, igre udvajanja, lavirint, odbrana alegorije, teorija analogije, književnost kao kaliografija sveta, čovečanstvo kao jedan čovek.