Ivo Andrić, Prokleta avlija - treći deo (Lektira)

Apstrakt

Priča o sukobu Bajazita i Džem sultana. To je zapravo legenda o dva brata suparnika koja se ponavlja kroz istoriju. Ciklično shvatanje vremena. Sukob između braće je sukob između dva tipa ljudi ili čak unutrašnji sukob koji svako od nas u sebi ima. Džem sultan se na čudan način rađa u svakoj generaciji. Analiza Ćamilovog lika. Na prvom nivou analize to je šizofren mladić koji ima problem sa sopstvenim identitetom, ali na jednom dubljem nivou on je otelotvoreni Džem sultan. Analiza pojma krivice. Krivica u individualno - psihološkom, u društveno - političkom, ali i u metafizičkom smislu.