Meša Selimović, Derviš i smrt - prvi deo (Lektira)

Apstrakt

Podaci o biografiji Meše Selimovića. Dela koja je napisao. Analiza poetike. Biografski pristup u analizi romana. Čitanje delova iz dela Sjećanja Meše Selimovića koji se odnose na roman Derviš i smrt. Zašto je radnja romana smeštena u istoriju. Demistifakacija ideologije i sukob pojedinca sa ideologijom. Ispovedni ton romana, obraćanje u prvom licu, monološka tehnika. Spajanje drevne mudrosti sa modernim osećanjem sveta. Uticaj Kurana na delo. Univerzalne poruke.