Semjuel Beket, Čekajući Godoa; Analiza - drugi deo (Lektira)

Apstrakt

Kakav je značenjski smisao razgovora između Vladimira i Estragona. Motiv usamljenosti. Da li je u ćutanju sigurnost i da li čovek vodi unutrašnji razgovor sa sobom? Susret sa sobom i drugima. Necelovit susret između Vladimira i Estragona. Život i šargarepa. Značenje Estragonovog predstavljanja kao Adama. Relativizacija stavova. Motiv o pasivnosti i nepromenljivosti ljudskog karaktera. Da li je suština ljudskog bića nepromenjiva. Analiza Poca i Likija? Problem slobode. Teret koji se dobija gubitkom slobode.