Semjuel Beket, Čekajući Godoa; Analiza - prvi deo (Lektira)

Apstrakt

Analiza drame „Čekajući Godoa“. Da li ova drama ima smisla? Drama „Čekajući Godoa“ objašnjava nam poziciju savremenog čoveka. Drama nema događaje i zaplete, ali replike i poruke koje se šalju između redova su veoma važne. Tumačenje poruka u razgovoru koji vode Estragon i Vladimir. Osnovni motiv dela. Šta savremeni čovek čeka? Motiv čekanja. Negativna orijentacija čoveka.