Stevan Raičković, Kamena uspavanka (Proučavanje književnog dela)

Apstrakt

Stevan Raičković moderni pesnik koji je stvarao na tradicionalan način. Sonet. Multiplikacija simbola. Objašnjenje simbola: drvo, kamen, ptica. Analiza pesme Usnuli kavez: džungla od tela u kojem se zveri i ljudi sastaju; uznemirenost i usamljenost savremenog čoveka. Analiza pesme Kamena uspavanka. Naslov je oksimoron. Moguće je nekoliko tumačenja: kamena uspavanka predstavlja smrt, ili možda poziv da se čovek suprotstavi džungli od tela i uznemirenosti - smirenjem i istrajnošću. Simbol crnih voda u beličastoj peni i mostova nad prazno izvijenih. Smisao nagomilane rime.