Alber Kami, Stranac - analiza (Proučavanje književnog dela)

Apstrakt

Oslikavanje duha vremena u romanu. Merso kao simbol dobrog dela čovečanstva druge polovine 20. veka, ali i čovečanstva danas. Pitanje smisla ljudskog života kao centralno u filosofiji egzistencijalizma, i kao veoma bitno u romanu Stranac. Roman Stranac kao slika Kamijevih ideja. Roman se sastoji iz dva dela i pisan je u prvom licu. Fabula romana. Analiza radnje i likova. Motiv udaljenja između ljudi. Motiv obeskorenjenosti kao jedan od najdominanatnijh u romanu. Analiza lika Mersoa. Radikalni individualizam. Ideja poziva na koji čovek treba da se odazove, a na koji se Merso ne odaziva. Motiv samoće kao egzistancijalnog osećanja. Mersoov čin ubistva kao pokušaj izlaženja iz egzistencijalnog stanja obeskorenjenosti i usamljenosti.