Alber Kami, Stranac - Mit o Sizifu - filosofija apsurda (Proučavanje književnog dela)

Apstrakt

Mit o Sizifu. Osnovne postavke Kamijeve filosofije apsurda: Život je uzaludan i tragičan jer se završava smrću; Čovek je rastrzan između nostalgije za apsolutnim i sveta koji mu tu nostalgiju onemogućava; Čovek nije apsurdno biće, ni svet nije apsurdan. Apsurd se pojavljuje u sudaru čoveka i sveta; Prevazilaženje apsurda postiže se lucidnošću; Revolt i pobuna predstavljaju jedini čovekov izbor, izbor koji će i Sizifa učiniti srećnim; Pobuna je moguća u ime svesti o sebi, svesti o sopstvenoj sudbini i nepravdi, u ime gordosti. Paralele između hrišćanskog shvatanja života i Kamijeve folosofije apsurda.