Alber Kami, Stranac (Proučavanje književnog dela)

Apstrakt

Biografski podaci o Alberu Kamiju. Romani i drame. Osnovno pitanje Kamijevog dela jeste zagonetka čovekovog bića i smisao ljudskog života. Roman Stranac je roman parabola. Obimom Stranac je razvijenija pripovetka. Tehnika solilokvija. Da li je Stranacegzistencijalistički roman?