Johan Volfgang Gete, Faust (analiza tragedije) - četvrti deo (Proučavanje književnog dela)

Apstrakt

Faust kao simbol čovečanstva. Razapetost čoveka i Fausta između krajnosti: božjeg i zemaljskog. Smisao života prema Faustu: um, snaga ili delo. Racinalno, voljno i stvaralačko kao tri tačke Faustove ličnosti, ali i ličnosti zapadnoevropskog čoveka. Poreklo zla u svetu. Zlo je u funkciji dobra. Susret Fausta sa Mefistom i opklada. Auerbahov podrum. Veštičina kuhinja - večna želja za mladošću. Margareta - čista duša. Susret Fausta sa Margaretom. Valpurgina noć. Tamnica