Ivo Andrić, Prokleta avlija - prvi deo (Lektira)

Apstrakt

Opšte odlike Andrićevog stvaralaštva. Žanrovski problem Proklete avlije - novela ili roman. Delo kao matična ćelija Andrićevog stvaralaštva. Vreme stvaranja dela. Ninova nagrada koja nije dodeljena Prokletoj avliji. Objašnjenje Andrićevog umetničkog postupka arhetipska imaginacija ili dvostruka motivacija. Nekoliko slojeva dela koji se mogu analizirati na različitim ravnima. Legende kao jedinina istina čovečanstva. Objašnjenje kružne kompozicije dela. Tehnika smenjivanja naratora. Narativni delovi su savršeno uklopiljeni u celinu.