Vasko Popa, Manasija (Proučavanje književnog dela)

Apstrakt

Forma pesme koja podseća na zidine koje okružuju manastir Manasiju. Zašto se ikonopisac ne plaši konjice noći koja mu se približava? Kako je zograf uspeo da sagleda večnost? Da li je svakom čoveku moguće da se približi besmrtnosti uz pomoć stvaralaštva? Šta je potrebno da bismo uspeli da nadiđemo sebe i svoju prirodu?