Vasko Popa, Kora (Proučavanje književnog dela)

Apstrakt

Zbirka pesama Kora i oštar preokret u srpskoj književnosti. Nova i neobična forma, sintaksa i tematika u srpskoj poeziji. Uticaji: folklor, Nastasijević, nadrealizam. Ciklusi u zbirci Kora. Osnovna tema zbirke: jaz između ja i sveta. Kako je Popa gledao na poeziju i kako je pisao pesme.