Vladislav Petković Dis, Nirvana (Moderna)

Apstrakt

Književna kritika o značenju Disove poezije: pesnik opsednut smrću i u strahu od smrti, pesnik rasula kod koga se raspala celovita slika sveta. Nirvana kao pesma koja potvrđuje takve kritičarske stavove. Pokušaj da se ocena Disovog stvaralaštva prevrednuje. Dis je, zapravo bio optimista što se na najbolji način vidi u pesmi Nirvana. Zamena agensa i pacijensa kao omiljeni Disov pesnički postupak. Nirvana je himna sreći koja dolazi posle smrti.