Vladislav Petković Dis - odnos kritike prema Disu, zbirka Utopljene duše (Moderna)

Apstrakt

Negativan i pogrešan odnos književne kritike prema Disovom stvaralaštvu koja je i danas delimično aktuelna. Kompozicija zbirke Utopljene duše kao argument da je Dis gradio svoje stvaralaštvo na artistički način koji mu je kritika odricala. Četiri ciklusa zbirke kao četiri strane pesničkog i metafizičkog prostora. Cela forma i kompozicija zbirke u funkciji su osnovne poruke Disovog stvaralaštva koja govori o životu kao o kružnom postojanju - život pre rađanja i vraćanje u život posle smrti.