Milan Rakić, Dolap (Moderna)

Apstrakt

Iako se u prvim strofama čini kao da je pesma deskriptivna, ona je zapravo misaona kao i celokupna Rakićeva poezija, i prepuna je simbola. Dolap predstavlja život koji je: crn - jer se završava smrću, glomazan - jer, posmatran iz pesimističkog ugla, predugo traje i truo - jer je prolazan. Bedno kljuse koje vuče, predstavlja čoveka i njegovu sudbinu da nema slobodu u životu već je osuđen da se stalno kreće u istom krugu. Šta Rakić nije video kada je u pitanju život. Krug briga i krug uticaja. Imati ili biti.