Milan Rakić, Iskrena pesma (Moderna)

Apstrakt

Milan Rakić razotkriva lažne odnose između muškarca i žene koji se kriju iza slatkih reči i udvaranja. Pozadina pesme je jesen kao nagoveštaj prolaznosti. Lirski subjekat ne voli svoju dragu jer poništava njene reči, ne poštujući ni sebe ni nju. Težnja da se izađe iz sebe, iz sopstvenih okvira i telesni čin ljubavi kao simbol takvog izlaženja. Nemogućnost da se dosegne nadrastanje sebe bez prave ljubavi. Ljubav kao povezivanje i ukrštanje na racionalnom, emotivnom, duhovnom i tek na kraju, i na telesnom nivou. Takvih ukrštanja nema u pesmi, i besmisao je prirodna posledica i dominantno raspoloženje u pesmi.